1 » Zwroty i reklamacje2
zakupy

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

W przypadku zakupu towaru przez Internet na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, istnieje prawo do zwrotu towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny w okresie do 10 dni od otrzymania towaru.

  • Zwrot towaru w przypadku odstąpienia od umowy - należy do odsyłanego w stanie nienaruszonym towaru dołączyć dowód zakupu oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia zwracanego towaru do firmy. Odstępując od umowy sprzedaży koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
     
  • Zwrot towaru z powodu niezgodności z umową - należy odesłać go w stanie nienaruszonym, wraz z dowodem zakupu, protokołem reklamacyjnym, zawartym poniżej /wypełniając pola w kolorze niebieskim/. Klient odsyła towar na własny koszt, w przypadku potwierdzenia roszczeń zwracany jest całkowity koszt zakupu wraz z kosztami odsyłki. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia zwracanego towaru do firmy.
     
  • Zwrot z powodu reklamacji towaru - należy odesłać zakupiony przedmiot, wraz z dowodem zakupu, protokołem reklamacyjnym, zawartym poniżej. Klient odsyła towar na własny koszt, w przypadku potwierdzenia roszczeń zwracany jest całkowity koszt zakupu wraz z kosztami odsyłki. Reklamacje nie będą rozpatrywane bez wypełnionego formularzu oraz bez dostarczenia dowodu zakupu.    
  • Reklamacje ilościowe towaru oraz reklamacje wynikające z widocznych uszkodzeń, braków kompletnego towaru przyjmowane są w terminie 10dni od daty wysyłki zamówionego asortymentu.

Przejdź do strony głównej